Log ind

Når du har bestilt en rejse hos os, kan du se din bestilling online ved at logge ind herunder.

Her kan du:
1) Hente den nyeste version af din billet som PDF og evt. printe den.
2) Se registrerede indbetalinger, restbeløb og forfaldsdato

Det er ikke muligt at foretage ændringer i en allerede eksisterende rejse. Her bedes du kontakte os på tlf. 7010 6343

Dit fire cifrede password finder du øverst i højre hjørne under bookingnummeret på dit rejsebevis.